Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak sağlık güvencesi olan ancak özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanırken yüksek prim ödemek istemeyenler için sunulan bir sigortadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak tamamen kişinin isteğine bağlıdır. İsteğe bağlı olan bir sigorta olmasına rağmen hastaların fark tutarlarının daha düşük olması için gerekli olan tedavi ve kontroller yerine farklı alternatiflere yönelmesinin önüne geçmesi nedeni ile tercih edilmelidir.

 

Teminatlar

 

Yatarak Tedavi:

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri yatarak tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir.

Ayakta Tedavi Teminatı

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.
  •  Ayakta tedavi teminatı poliçe kullanımı boyunca 10 defa ile sınırlıdır.
  •  Her bir muayene işlemi ve ilişkili değer tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.
  • 10 adet muayene teminatı kullanımı sonrası oluşabilecek diğer ayakta tedavi işlemleri için teminat verilmeyecektir.
  • Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şarttır. (SGK şartı)
Ayakta ve yatarak tedavi içeren poliçelerde doğum teminatı mevcuttur. (Doğum teminatı sigorta firmasının poliçe kapsamına göre farklılık gösterebilir.)