Sağlık Sigortası

Umulmadık anlarda ortaya çıkan bir hastalık veya yaşanan bir kaza, büyük harcamalar gerektirebilir. Doktor muayene ücretleri, gerekli bir takım tıbbi tetkiklerin masrafları, bakım ve tedavi giderlerinin karşılanması ciddi boyutlara ulaşabilir. İşte bu anlarda insanlara, devletin sağladığı olanakların yanında, daha özel tedavi ve bakım olanakları sunmak için güvence vermektedir.

Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlardan ilki  “Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatıdır”. 
 
Yatarak Tedavi Teminatı:
 Ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.
 
Ayakta Tedavi Teminatı
 
ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuvar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.
 
Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu vardır.
 

Sağlık Sigortasının Bazı Avantajları

  • İstenilen bir sağlık kuruluşunu veya bir doktoru seçmek mümkün.
  • Yüksek tedavi giderlerinin üstesinden gelmek mümkün.
  • Sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşları sayesinde normalde ödenecek tutarların çok altına bir tutar ödemek mümkün.
  • Konforlu bir sağlık kuruluşunda çok kaliteli bir hizmet almak mümkün.
  • Gerekli durumlarda ülke dışında tedavi görmek mümkün.
  • Ülke dışında ihtiyaç olduğunda sigorta şirketinin oradaki anlaşmalı sağlık kuruluşlarına gitmek mümkün.
  • Teşvik çalışmaları kapsamında ödenen primleri vergiden düşmek mümkün