Ürün Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

 

Teminat Dışı Kalan Haller
  • Hukuka, ahlaka, adaba aykırı üretim faaliyetine konu ürünlerden doğan zararlar,
  • Sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür zarar,
  • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen üretim faaliyetini ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,