Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.

Savunma Masrafları 

Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

Mahkemeye Katılma Masrafları

Bir sigortalının mahkemeye katılması gibi gerekli  durumlarda günlük masrafları kapsanmaktadır. 

Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri

Sigortalıdan hakaret sebebiyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri kapsanmaktadır.

Hangi Meslek Sahipleri Faydalanabilir
  • Serbest Muhasebeciler / Mali Müşavirler 
  • Avukatlar
  • Mimar ve Mühendisler
  • Sigorta Acenteleri / Brokerleri
  • Doktorlar
  • Yönetim Danışmanları