DASK

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanmaktadır. Yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

DASK’ın amaçları şöyle sıralanabilir:

 1. Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
 2. Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
 3. Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
 4. Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
 5. Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Ülkemizin jeolojik, topoğrafik özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarın 2/3'ünün deprem nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu durum da deprem sigortasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. İhtiyacınıza göre edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye sahip olmanız mümkündür.

DASK Nasıl Yapılır ?

Zorunlu deprem sigortası yaptırabilmek için;

 1. Sigortalının kimlik ve iletişim bilgileri ile sigortalanacak binanın açık adresi
 2. Tapu bilgileri
 3. İnşa yılı
 4. Yapı tarzı
 5. Toplam kat sayısı
 6. Evinizin metrekaresi

Hasar durumu acentenize veya sigorta şirketinize bildirmeniz gerekmektedir. DASK, tamamen sigortalının beyan esasına göre yapıldığından yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının kendisine aittir.

Deprem sigortası poliçelerinde 1 Mart 2013 tarihi itibariyle geçerli olan adres kodu uygulaması, sigorta sahiplerinin yanlış adrese ait poliçe sahibi olmalarının önüne geçmek ve sigortalanan evin takip işlemini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın.