Zorunlu Trafik Sigortası

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunun ilgili hükümleri gereğince araçlar için yapılması zorunlu olan bir poliçe türüdür. Karayolları Trafik Kanununa tabi olan her motorlu araç için düzenlenmesi gereklidir. Bir kaza anında, üçüncü şahıslara vereceğiniz maddi veya bedeni zararları kusur oranınıza göre ödemeyi temin eder. Zorunlu trafik sigortasında her araç için teminatlar aynıdır ancak teminat limitleri araç türlerine göre değişir ve her yıl hazine müsteşarlığınca belirlenir.

  • Kişi başına vefat ve tedavi : Bir hasar durumunda her bir üçüncü kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını poliçede yazan limitlerle karşılar.
  • Kaza başına vefat ve tedavi : Bir hasar durumunda tüm üçüncü kişilerin vefat ve tedavi masraflarının toplamını poliçede yazan limitlerle karşılar.
  • Araç ve kaza başına maddi hasar : Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları poliçede yazan limitlerle karşılar.
 
Bu teminatlara ek olarak;
  • İhtiyari Mali Mesuliyet : Hasarın trafik sigortası limitlerinden daha yüksek olması durumunda, teminatı aşan kısmında ödenebilmesi için verilecek ilave teminattır.
  • Ferdi Kaza : Araç sürücüsü için, kaza sonucu oluşacak yaşam kaybı, sürekli sakatlık veya tedavi giderleri teminatlarını vermektedir.
  • Yol Yardımı : Sigortalı aracın kaza sonucu çekilme hizmetleri, vinç ile kurtarma hizmetleri, arıza sonucu aracın çekilmesi gibi hizmetleri sağlamaktadır.

 

Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulaması

Hasarsızlık indirimi ve zamlı prim uygulaması basamak ve oranları genel şartlarca belirlenip, bu genel şartlara göre bütün sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanmaktadır.

Hasar durumlarında tazminat ödenmiş ise trafik sigortası yenilenirken her bir hasar için prim oranı bir basamak yükseltilir ve prim indirimleri veya zamlı prim uygulaması poliçede ismi yazılı ruhsat sahibine göre uygulanır.

Poliçe dönemi içinde aracın ruhsat sahibi değişir ise değiştiği tarihten itibaren 10 (on) gün sonra poliçe kendiliğinden fesih olur. Sigorta teminatı, yeni ruhsat sahibi için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi aracın ruhsat sahibinin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlasını sigorta ettirene iade eder.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış ruhsat sahibi aracı başkasına devreder ve devir nedeniyle fesih olan sigorta sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl (730 gün) içinde aynı kullanım tarzına ait başka bir aracın ruhsat sahibi olarak yeni sigorta talep ederse indirim hakkı devam eder. Bu işleten için 2 (iki) yıllık (730 gün) süreyi aştıktan sonra yapılacak poliçede ilk kez trafikte yer alan araç işletenlerine uygulanan indirimsiz kademe baz alınır.

Aynı durumdaki kişi aracı başkasına devreder ve farklı araç türünde başka bir aracın ruhsat sahibi olarak yeni bir sigorta talep ederse, bu kişi için düzenlenecek sigorta sözleşmesine ilk kez trafikte yer alan araç sahibi gibi yine indirimsiz kademe primi uygulanır.

Hasar nedeniyle prim artırımı uygulanması gereken ruhsat sahibi, aracı başkasına devreder ve herhangi bir araç türünde yeniden aldığı araçın işleteni olarak yeni bir sigorta talep ederse prim artırım basamağı süreye bağlı olmaksızın kaldığı yerden devam eder.