Kasko Sigortası

Kasko otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko aşağıda belirtilen rizikoları teminat altına almaktadır.

 1. Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu-motorsuz araçlarla çarpışması
 2. Gerek hareket gerek durma halindeyken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
 3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareket ile fiil ehliyete sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar.
 4. Aracın yanması
 5. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

 

Ek Teminatlar:

 1. Aksesuar ilave klozu: Kasko poliçelerinde, orijinal ses/görüntü sistemleri ve ilgili düzenek vb. aksesuarlar teminata dahildir. Ancak aracın, fabrika çıkış standartları dışında araca sonrada monte edilmiş her türlü aksesuar, ek bir bedel ve prim karşılığında poliçe teminatına dahil edilebilmektedir.
 2. Kaza teminatı ilave klozu: Araca sonradan monte edilen açık/kapalı kasa, frigorifik kasalar ek prim alınarak sigorta bedeli nispetinde poliçeye dahil edilebilmektedir.
 3. Kasa teminatı ilave klozu: Araca sonradan monte edilen açık/kapalı kasa, frigorifik kasalar ek prim alınarak sigorta bedeli nispetinde poliçeye dahil edilebilmektedir.
 4. Taşınan emtia ilave klozu: Sigortalıya ait taşınan emtia sigortalı araç ile birlikte, poliçe ile teminat altına alınan riskler sebebi ile hasara uğraması durumunda poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alınabilmektedir. Aracın seyir sırasında ve sigortalı araçta bir zarar ve ziya olmaksızın sadece emtianın zarar görmesi teminat kapsamı dışındadır. Benzer şekilde, sigortalı araç çalınmadan, sadece taşınan emtianın çalınması da teminat kapsamı dışındadır. Buna göre taşınan emtianın araçla birlikte kazaya uğraması veya araçla birlikte çalınmasına teminat verilmektedir.
 5. Yurt dışı teminatı ilave klozu: Kasko poliçesinde meydana gelen hasarlar, Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Aracın Türkiye sınırları dışına çıkması durumunda meydana gelecek zararlar ancak ek teminat ile poliçeye dahil edilebilmektedir..
 6. Anahtar çalınması ilave klozu: Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12 maddesine istinaden anahtar çalınması, kaybolması nedeni ile merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi, alarm sisteminin ve immobilizerin yeniden kodlanması olay başına ve yıllık olarak belirli bir alt limite kadar teminata dahil edilebilmektedir.
 7. Kemirgen hayvan zararı ilave klozu: Genel Şartların a.4.13 maddesindeki kemirgen hayvanların vereceği zararlar poliçe teminatına dahil edilebilmektedir.
 8. Hukuksak koruma ilave klozu: Kasko poliçelerine Hukuksal Koruma Sigortası, genel şartlar poliçeye yazılan özel şartlarla teminata dahil edilebilmektedir. Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma; sigorta ettirenin sadece aleyhine açılan dava ve takipleri için poliçe içinde verilen ve belirtilen limitler dahilinde teminata dahil edilmektedir.