Nakliyat Sigortaları

Her türlü nakliye yolu “kara, deniz, hava ve demir yolu” ile bir malın bir noktadan başka bir noktaya taşınması sırasında karşılaşabileceği tehlikelerden kaynaklanan hasarları teminat altına alan nakliye veya nakliyat sigortası şeklidir.

Emtia nakliye sigortasında, sigortalıdan kaynaklanan hasarlar karşılanmaz.

Bu kusurlar; fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, ambalajlama hatalarından dolayı oluşan mal kusurları veya hasarlar emtia nakliye sigortası ile karşılanmaz.

Emtia nakliye sigortaları, her sefer için ayrı ayrı yapılabileceği gibi yıllık olarak da yapılabilmektedir. Yıllık emtia nakliye sigortalarında her sefer için nakliyesi yapılan yükün eksiksiz bildirimi önemlidir.

  • Tam Ziya: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.
  • Dar Teminat: Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çarpma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür. 
  • Geniş Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde taşınan sigorta konusu yükte meydana gelebilecek fiziksel hasar ve kayıpları (belirtilen istisnalar dışındaki) tüm riskleri teminat altına alınmaktadır.
 
Fakat bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar;
  • Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar
  • Taşıyan aracın yada ambalajın uygunsuzluğu
  • Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar
  • Radyoaktif kirlenme-bulaşma
  • Sigortalının kötü niyeti
  • Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b