İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarında Hasar İhbarı

İşveren mali sorumluluk sigortasında bir hasar gerçekleştiğinde vakit kaybetmeden acentenizi arayarak hasar ihbarınızı aşağıda istenen bilgiler ile bildirmelisiniz.  En hızlı şekilde sigorta şirketinize bilgiyi vererek hasar dosyanızı açtırmak, hasarınızın doğru ve en hızlı şekilde tazminini sağlayacaktır.

  1. Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
  2. İşçinin iş akdi,  S.S.K.  bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
  3. İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
  4. Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış  ise takipsizlik kararı,
  5. İşe başlama tarihi, S.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
  6. Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını  ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
  7. S.S.K.' nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
  8. Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
  9. Yaralanmalarda   tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.