Nakliyat Sigortalarında Hasar İhbarı

Nakliyat sigortanız ile ilgili bir hasar gerçekleştiğinde vakit kaybetmeden acentenizi arayarak hasar ihbarınızı aşağıda istenen bilgiler ile bildirmelisiniz.  En hızlı şekilde sigorta şirketinize bilgiyi vererek hasar dosyanızı açtırmak, hasarınızın doğru ve en hızlı şekilde tazminini sağlayacaktır.

a) Deniz nakliyatında

 1. Poliçe aslı veya fotokopisi,
 2. Fatura aslı veya fotokopisi,
 3. Konşimento aslı veya fotokopisi,
 4. Emtia gemiden hasarlı olarak  boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
 5. Muayene tutanağı,
 6. Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı,
 7. Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv  zaptı vermekten kaçınıyorsa   malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve  Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tesbiti istenir. ( Bu tesbite ilişkin mahkeme   masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
 8. Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi,
 9. Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
 10. Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
 11. Time - sheet ve çeki listesi,
 12. Gümrük kapanış beyannamesi,
 13. Supalan  tahliyelerde çetele ve tartı fişleri,
 14. Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa  müfrez ordino  veya ademi teslim   ordinosu,
 15. Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu,
 16. Yükleme manifestosu,
 17. Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları ),   Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları.

b) Hava-demiryolu-kara nakliyatında

 1. Poliçe - Fatura - Hamule senedi veya Konşimento,  ( Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi )
 2. Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı,  ( Bu zabıtta taşıyan ilgililerin,   kamyon şoförünün,  demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. )
 3. Muayene tutanağı,
 4. Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı. ( Bu zabıtta gümrük memurlarının   veya  operatörlerinin imzası bulunması şarttır. )
 5. Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa   mahkeme tesbiti gerekmektedir.
 6. Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino  veya ademi teslim   ordinosu,
 7. Gümrük kapanış beyannamesi,
 8. Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi,
 9. Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat  fotokopileri,
 10. Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı   ve adresi.