Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir ?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketi tarafından karşılanması, size yansıtılmaması amaçlanır. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmek için kişinin SGK’ lı olması gerekmektedir.

Herhangi bir sigorta şirketinden tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü aldıysanız tamamlayıcı sağlık sigortanızın anlaşmalı olduğu hastanelerde tedavi olur, yalnızca SGK katkı payı ödersiniz.Bu tutar 2020 yılı güncel olarak 15 tl’dir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları fiyatları satın alacağınız şirkete göre değişiklik gösterecektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Teminatları Neler?

  • Tamamlayıcı sağlık sigortaları ayakta, yatarak tedavileri ve eklendiği taktirde doğumu teminat altına alır. Yatarak tedavi ve doğum teminatından faydalanmak için çoğu şirketin belirlediği bekleme süreleri yer almaktadır.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortaları poliçede aksine bir hüküm yok ise poliçe oluşmadan önce tanısı konmuş kronik rahatsızlıkları teminat altına almaz. Genel sigorta mantığında olduğu gibi risk gerçekleşmeden önce poliçenin oluşmuş olması gerekmektedir.
  • Ömür boyu yenileme garantisine sahip olmak için 55 yaşından önce sisteme dahil olunması gerekmektedir. Bu durum şirketlerin özel şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Şirketin belirlediği hak kazanma süresi sonunda bir risk değerlendirmesi yapılır ve buna istinaden yenileme garantisi verilir.

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.