Sigorta Danışmanı Nedir ?

Sigorta Danışmanı Nedir ?

Sigorta danışmanı, bireyler veya kuruluşlar için mevcut poliçelerin kontrol ve analizini veya yeni yapılacak poliçenin eksikliklerini ve fazlalıklarını, tekliflerde ve poliçelerde sigortalıyı fazla prim ödeme veya hasar anında bedelin altında bir ödeme yapılmasını önleyici tavsiyelerde bulunma, sektörde bulunamayan spesifik teminatların bulunmasına olanak sağlama ve sigortalının uğrayacağı bir hasar anında kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlayarak yükünüzü hafifletmeyi ve stresinizi en düşük seviyeye getirmeyi amaçlayan sigortacılık dalında profesyonel kişilerden oluşan düşüncesine, bilgisine, yol göstericiliğine, uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan görevli kişidir.

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.